fbpx

FAQ

Få svar på dine spørgsmål her

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

FLISERENS

Vi oplever ofte, at kunderne bemærker markante forskelle i vores professionelle tilgang til fliserensning sammenlignet med brugen af højtryksrensere købt i byggemarkeder.

Mange kunder fortæller, at det er en tålmodighedskrævende opgave, når de selv forsøger sig med disse maskiner. En væsentlig årsag til dette er, at det vandtryk, som almindelige udendørsvandhaner leverer, simpelthen ikke er stærkt nok til at rense fliserne grundigt og effektivt.

I modsætning hertil er vi udstyret med en 500 liters vandtank og en kraftfuld 22 hk motor, der muliggør opvarmning af vandet til over 100 grader og brug af op til 30 liter vand pr. minut. Vores professionelle maskiner og lanser er specielt designet til optimal håndtering af dette enorme vandtryk som kræves. 

Vores omfattende erfaring i håndtering af de store mængder vand, der afgives på belægningen, er også en afgørende forskel. Det tager typisk længere tid at komme af med de store mængder vand fra rensningen, end det tager at rense fliserne, hvilket er det største problem når kunden selv renser. Til slut anvender vi også en effektiv algebehandling som omhyggeligt desinficerer de behandlede områder.

Efter højtryksrensning er det afgørende at anvende algebehandling, da denne trænger ned i flisernes overflade og fuger.

Algebehandlingen arbejder aktivt med at eliminere de usynlige rødder og mikroorganismer, som ikke fjernes ved mekanisk rensning. Dette sikrer, at det tager væsentligt længere tid for alger og mikroorganismer at vokse tilbage, hvilket forlænger flisernes rene og pæne udseende.

Imprægnering af fliser efter algebehandling er en afgørende proces. Når fliserne højtryksrenses, åbnes deres porer, hvilket gør det muligt for algebehandlingen at trænge dybt ind og virke effektivt. Efter at algebehandlingen har haft tid til at virke, anvender vi en avanceret nano-imprægnering. Denne forsegler flisernes overflade, hvilket gør det markant sværere for alger at få fodfæste igen.

Resultatet er en komplet lukket overflade, der viser en perleeffekt, når den rammes af regnvand, hvilket ikke blot forbedrer flisernes udseende, men også deres modstandsdygtighed over for fremtidig algevækst.

Det giver dig muligheden for at holde belægningen ren og fri for alger de næste 10 år, hvis du sørger for at få den vedligeholdt med en årlig algebehandling.

Efter imprægnering af flisebelægninger er det fordelagtigt at tilføre fugesand eller stenmel. Dette trin er essentielt, da det hjælper med at stabilisere belægningen ved at udfylde fugerne, som oftest er 20 – 30 mm. dybe og herved svækkede efter en højtryksrensning.

Desuden bidrager det til at reducere væksten af ukrudt. Det forbedrer også flisernes æstetik og forlænger levetiden af imprægneringen, hvilket sikrer en længerevarende beskyttelse og et pænt udseende af belægningen.

Du kan opnå en 10 års garanti mod flisepest ved at tilmelde dig vores service-aftale efter imprægnering af dine fliser. 

Vi sørger for at kontakte dig hvert år med henblik på at aftale en dato for algebehandlingen. Du behøver ikke at være hjemme under udførelsen, såfremt vi har adgang rundt om huset.

Vi kører i øjeblikket en kampagne, hvor prisen for en service-aftale er 8,00 kr. pr. kvm. inklusiv moms. pr. behandling. Mindsteprisen er kun 595,00 kr. inklusiv moms. Kontakt os endelig ved interesse herfor.

ALGEBEHANDLING

Nej, det må ikke regne, når vi foretager algebehandling. For at sikre den mest effektive behandling er det vigtigt, at overfladen er tør både før og efter påføring af algemidlet.

Regn kan forstyrre algemidlets virkning ved at vaske det væk før det har haft tid til at virke ordentligt. Derfor anbefaler vi algebehandling i tørre perioder, typisk i foråret eller sommeren, hvor der er større chance for tørt vejr og sollys, som hjælper med at aktivere og forstærke behandlingen.

Hvis det skulle begynde at regne inden for 30 minutter efter vores behandling, er det ofte stadig tilstrækkeligt til at sikre behandlingens effektivitet.

Vi forpligter os til at sikre en bæredygtig og miljøbevidst tilgang i vores anvendelse af algemidler. Vores valg af produkt er baseret på dets evne til at blive nedbrudt hurtigt i naturen og med minimal miljøpåvirkning. Efter at have testet forskellige miljøgodkendte produkter, er valget faldet på AlgeFri N ProFF. Aktivstoffet er pelargonsyre – en naturlig, organisk syre kendt for sin hurtige nedbrydning gennem jordbakterier.

Selvom det ikke er et krav at fjerne rester af dette algemiddel, tilbyder vi en ekstra service til ejendomme med separatkloakering, hvor vi opsamler og bortskaffer overskydende algemiddel, for at minimere udslippet.

Denne service involverer at lukke nedløbsrørene øverst, placere vores opsamlingsudstyr i tagrenden og dernæst suge materialet ind i vores beholder. Vi sørger for miljørigtig bortskaffelse af algemidlet. For denne service opkræves et gebyr på 400 kr. for de første 200 kvm, og derefter 1,50 kr. pr. kvm af boligens størrelse.

Selvom algebehandling er effektiv mod mange former for algevækst, er det desværre ikke løsningen på flisepest. Flisepest er en stærkere type alger, som kræver mere end blot almindelig algebehandling. Typisk er højtryksrensning med professionelt udstyr nødvendig for at fjerne flisepest effektivt.

Dette skyldes, at flisepest trænger dybt ind i flisernes porøse overflade, hvilket gør den særlig modstandsdygtig. En professionel højtryksrensning kan nå ind i disse dybere lag og effektivt udrydde flisepesten. 

Såfremt man efter eventuel højtryksrensning får imprægneret belægningen, kan algebehandlinger til gengæld være super effektive til at forebygge mod fremtidig flisepest.

Nej, det er ikke nødvendigt for dig at være hjemme, når vi udfører algebehandlingen, så længe vi har adgang rundt om huset. Det er dog vigtigt at sikre, at alle døre og vinduer er lukkede for at forhindre algemidlet i at trænge ind i huset.

Så længe disse forhold er opfyldt, kan behandlingen foretages effektivt uden din tilstedeværelse. Såfremt man ikke er hjemme, sørger vi for god ordens skyld for at sende billeder af behandlingen.

Ja, under algebehandling kan der opstå kalkpletter på dine vinduer, døre og ydervægge, samt på din bil hvis ikke den er fjernet fra ejendommen når vi kommer.

Dette skyldes, at algemidlet er opløst i kalkholdigt vand, og i blæsende vejr kan dette støve og sætte sig på omkringliggende overflader. Vi anbefaler, at du planlægger eventuel vinduespudsning til efter vores behandling, for at undgå disse pletter.

– Det skal dog nævnes, at det ikke er skadeligt for ovennævnte overflader.

Vores virkningsgaranti for algebehandling af taget indebærer, at hvis du ikke kan se nogen forskel på dit tag 6 måneder efter vores behandling, eller hvis der opstår nye alger på områder af taget, hvor der før ikke var nogen, kommer vi tilbage og behandler taget igen uden ekstra omkostninger for dig.

For at sikre en retfærdig vurdering, tager vi billeder af dit tag før behandlingen, som vi bruger til at sammenligne med ved eventuelle henvendelser om garantien.

IMPRÆGNERING

Det er absolut en god idé at vælge imprægnering som opfølgning efter en højtryksrensning. Når du bruger højtryksrensning, åbnes porerne på overfladen, hvilket gør den mere modtagelig over for algevækst. Imprægnering spiller en afgørende rolle ved at forsegle overfladen og forhindre, at alger og snavs får fodfæste igen.

Hvis du allerede har investeret i en højtryksrensning, ville det være en skam ikke at investere i en ordentlig imprægnering også. Det vil spare dig for besværet og udgiften ved at skulle gentage højtryksrensningen allerede efter 1-2 år for at opretholde de rene og flotte overflader.

Imprægnering er en yderst effektiv måde at forbedre beskyttelsen mod algevækst og bevare overfladens algefrie udseende.

Imprægnering sviner ikke, da det involverer påføring af en klar og flydende væske på overfladen. Så længe det påføres i passende mængder, og man undgår kontakt med vinduer eller glasoverflader, er der minimal risiko for beskadigelse i processen.

Først og fremmest forhindrer imprægneringen, at vand trænger ind i overflader og skaber et fugtigt miljø, som er nødvendigt for algevækst.

Dernæst hjælper imprægneringen med at reducere vandophobning på vandrette overflader, hvilket ligeledes er en fordelagtig betingelse for alger.

Endelig medvirker effekten af vand, der ligger som perler på overfladen, til at forhindre, at snavs og andre partikler, som kan indeholde algesporer, klæber sig fast.

Imprægnering har hovedsageligt til formål at skabe en vandafvisende barriere på overflader, hvilket gør den mest effektiv mod vandbaserede pletter som f.eks. vand, kaffe og vin. 

Hvis du spilder olie eller lignende på en overflade, der er blevet imprægneret, er det vigtigt at handle hurtigt.

Her er nogle skridt, du kan tage:

  1. Absorber overskydende olie: Brug et absorberende materiale som kattegrus, bagepulver eller majsmel til at strø over oliepletten. Dette hjælper med at suge olien op og minimere dens spredning.

  2. Lad det sidde: Lad det absorberende materiale sidde på olien i et stykke tid, normalt 15-30 minutter, afhængigt af mængden af olie.

  3. Rengør området: Brug en kost og en støvsuger til at fjerne det absorberede materiale. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger overfladen eller spreder olien eller fedtstoffet.

  4. Fjern eventuelle resterende pletter: Hvis der stadig er en synlig plet efter at have fjernet olien, kan du prøve at anvende en mild pletfjerner eller en blanding af opvaskemiddel og vand, for herefter at gentage processen.

Imprægnering kan anvendes på en række forskellige overflader, herunder fliser, facader, beton, træ, komposit og sten. Vi anbefaler altid at overflader højtryksrenses og algebehandles forud for en imprægnering for at opnå den rette effekt. 

Ligeledes er det enorm vigtigt at anvende de korrekte imprægneringsprodukter til de forskellige overflader, da der er markant forskel på kvaliteten og holdbarheden af imprægneringsvæskerne.

Varigheden af beskyttelsen afhænger af flere faktorer, herunder hvem der udfører imprægneringen og hvilke produkter der anvendes.

Vi tilbyder 10 års garanti mod flisepest, forudsat at nye eller rensede fliser eller facader er blevet imprægneret af os og vedligeholdt med en årlig algebehandling. Dette er en omkostningseffektiv løsning, da det normalt er betydeligt billigere end gentagne højtryksrensninger hvert eller hvert andet år for at bevare den flotte tilstand.

Efter 10 år anbefaler vi dog, at man får overfladerne imprægneret igen for at opretholde den optimale beskyttelse og undgå eventuelle kompromiser.

Du kan læse mere om vores service-aftale ved at klikke her.

LOFTISOLERING

I sjældne tilfælde bliver fjernelse nødvendig, da det granulat, vi indblæser, er yderst effektivt til at udfylde eventuelle huller og utætte samlinger.

Granulatet tilpasser sig perfekt til spærene og andre forhindringer. Ikke desto mindre foretager vi altid en individuel vurdering af hvert loft for at afgøre, om fjernelse er påkrævet før efterisoleringen.

Det må der kun, hvis der er sikret ventilation andre steder på loftrummet, eksempelvis ved hjælp af ventiler i undertag eller i gavle. Ifølge SBI-anvisningerne nr. 253 og 224 skal den samlede åbningsoverflade for ventilation udgøre mindst 1/500 del af det totale bebyggede areal.

Hvis eventuelle isoleringsbatts i forvejen ikke er lagt helt ud til tagfoden, vil man typisk sikre ventilation ved at montere vindpap-plader ude i tagfoden, som kan blokere for granulatet, således at luft fra udhæng stadig kan trække fugten ud af loftrummet.

Når vi efterisolerer et loft, er det afgørende at bevare god ventilation på loftrummet for at undgå fugtproblemer. I mange huse skabes denne ventilation gennem et udhæng, som tillader luft at strømme ind på loftet fra tagfoden. Denne luftcirkulation er vigtig for at føre varm luft fra huset ud og forhindre, at loftet bliver fugtigt.

En almindelig fejl under isoleringsarbejde, eller “gør-det-selv” løsninger, er, at placere isoleringsmateriale, såsom batts, for tæt på tagfoden, hvilket kan blokere for denne vigtige luftspalte.

Dette kan resultere i, at loftrummet bliver varmere og konsekvensen bliver, at der dannes kondens på indersiden af taget eller på undertaget, når den varme luft møder de kolde overflader. Over tid vil der være så meget kondens, at det begynder at løbe ned af spærene som vil rådne, og det vil ydermere dryppe ned på isoleringen.

For at undgå dette problem monteres vindplader på loftets sider langs med spærene. Disse vindplader sikrer, at luften stadig kan strømme ind og over pladerne, samtidig med at de forhindrer, at isoleringsgranulatet trænger ud og blokerer luftspalten.

Vindpladernes funktion er altså at opretholde nødvendig ventilation, ved at bevare luftspalten i tagfoden, når der efterisoleres med granulat. Dette er afgørende for at opretholde et sundt og holdbart indeklima i loftrummet.

Først etableres en ramme omkring loftlemmen. Dette er vigtigt for at sikre, at isoleringsmaterialet ikke falder ned, når man åbner loftlemmen.

Dernæst hæves gangbroen. Dette trin er essentielt for at give adgang til loftrummet, efter at den nye isolering er på plads. En hævet gangbro sikrer, at man fremadrettet nemt kan inspicere loftrummet og, om nødvendigt, opbevare genstande uden at påvirke isoleringens effektivitet.

Efter forberedelsen af loftlemmen og gangbroen, installerer vi vindplader eller undertagsventiler, afhængigt af husets specifikke behov. Hvis der er et undertag, er undertagsventiler vigtige for at sikre god ventilation og forhindre fugtproblemer. Hvis der ikke er et undertag, installerer vi vindplader i tagfoden, for at sikre, at den efterfølgende indblæste isolering forbliver på plads og ikke blokerer for nødvendig ventilation.

Når disse forberedelser er på plads, er vi klar til at indblæse isoleringsgranulatet. Granulatet er særligt effektivt, da det kan nå ind i selv de mindste kroge og hjørner, samtidig med at dække eventuelle huller, utætte samlinger eller andre ujævnheder, hvilket sikrer et fuldstændigt tæt isoleringslag.

Samlet set sikrer denne proces ikke kun en betydelig forbedring af husets energieffektivitet, men også en langvarig løsning, der opretholder et sundt og behageligt indeklima.

Vi tilbyder et gratis isoleringstjek af loftet, hvor vi blandt andet kigger på, om tilstanden på eventuel eksisterende isolering er holdbar, således at der kan efterisoleres ovenpå.

Vi kigger også på ventilationsforholdene og kommer med en vurdering af, om den er tilstrækkelig, eller om der bør etableres yderligere ventilation.

Skulle det vise sig, at en efterisolering vil være fordelagtig for dit hjem, både energimæssigt og økonomisk, vil vi med glæde udarbejde et uforpligtende tilbud. Vores mål er at sikre, at din investering i efterisolering er både rentabel og effektiv.

For at aftale en tid til et gratis isoleringstjek, er du velkommen til at kontakte os direkte på +45 25 15 12 12 eller sende en forespørgsel til vores e-mail: kontakt@algeeliten.dk.

Trods vores navn, der indikerer specialisering i algerens, har vi hos Alge Eliten også oparbejdet betydelig ekspertise inden for loftisolering. Vi er autoriserede isolatører, som fokuserer på at levere kvalitetsarbejde med stor præcision.

Vi forstår betydningen af effektiv efterisolering, som ikke blot forbedrer energieffektiviteten i dit hjem, men som også bidrager til et sundere indeklima, der straks mærkes på komforten.

Ved at vælge Alge Eliten får du en kompetent partner, der går ud over det forventede for at sikre, at alle aspekter af dit isoleringsprojekt håndteres med ekspertise og omhu.

Kontakt os gerne på +45 25 15 12 12 eller via e-mail på kontakt@algeeliten.dk for mere info eller for at diskutere dine behov.

HULMURSISOLERING

I Danmark er huse, der mangler isolering i hulmuren, ofte bygget før 1960’erne. Dette skyldes, at kravet om isolering først blev indført med bygningsreglementet i 1961. Derfor er det sandsynligt, at ældre huse bygget før denne tid enten ikke har nogen isolering i hulmurene eller kun har meget begrænset isolering.

Anvendelsen af Leca-kugler i hulmure blev populær i perioden efter 1960’erne, som et led i energibesparende initiativer, især efter oliekrisen i 1973. Det er dog vigtigt at bemærke, at Leca-kugler, selvom de var effektive efter datidens standarder, langt fra matcher isoleringsevnen af de materialer, der anvendes i dag.

Derfor kan det være en god idé at overveje en opgradering af isoleringen i ældre huse med Leca-kugler for at forbedre energieffektiviteten yderligere.

OBS: Mens disse generelle retningslinjer kan give en indikation, kan der være undtagelser, og den nøjagtige isoleringstilstand bør altid vurderes af en fagperson.

Ja, vi kan fjerne Leca-kugler fra hulmuren og indblæse et bedre isoleringsmateriale. Processen starter med, at vi fjerner nogle mursten nederst på facaden. Dette giver os adgang til hulrummet, hvor Leca-kuglerne befinder sig.

Vi anvender derefter en stor vakuumsuger, som effektivt suger Leca-kuglerne ud og samler dem i store sække. Efter at have tømt hulrummet for Leca-kugler, lukker vi facaden til igen ved at genmontere de fjernede mursten.

Herefter fortsætter processen med, at vi strategisk borer en række huller rundt i facadens fuger. Disse huller bruges til at indblæse det nye isoleringsmateriale.

Afhængig af dine specifikke behov og bygningens karakteristika kan vi anvende enten EPS-granulat eller glasuld. Begge materialer er fremragende til hulmursisolering og tilbyder forbedret energieffektivitet og højere isoleringsevne sammenlignet med de oprindelige Leca-kugler.

Ja, isolering kan hjælpe betydeligt på kolde ydervægge. Når ydervægge i en bygning er dårligt isolerede, kan resulterer det i betydelige varmetab, hvilket fører til kolde overflader på væggene og en generelt lavere rumtemperatur i hjemmet.

Ved at tilføje eller forbedre isoleringen i ydervæggene kan du reducere varmetabet, hvilket hjælper med at holde indendørs temperaturen mere stabil og komfortabel – samtidig med at behovet for at opvarme boligen falder.

Effektiv isolering fungerer som en barriere mod varmeoverførsel mellem indendørs og udendørs miljøer. Om vinteren hjælper den med at holde den varme luft inde i bygningen, mens den om sommeren kan bidrage til at blokere varmen udefra i at trænge ind.

Dette forbedrer ikke kun komforten, men reducerer energiforbruget til opvarmning og nedkøling, hvilket fører til lavere energiregninger og en mere energieffektiv bolig.

For meget isolering kan i nogle tilfælde være skadeligt for huset, især hvis det påvirker bygningens evne til at håndtere fugt korrekt. I huse med hulmure, hvor der ikke er en traditionel bagmur, men organiske eller fugtfølsomme materialer som træ og gips, er det vigtigt at opretholde tilstrækkelig luftcirkulation. For meget isolering vil nedsætte denne luftcirkulation og føre til fugtophobning, hvilket kan resultere i skimmelsvamp og råd.

Jo mere isolering der indblæses i et loft, desto større bliver temperaturforskellen mellem det indendørs opvarmede rum og loftets ydre områder nær taget. Isoleringen virker som en barriere, der reducerer varmeoverførslen fra det opvarmede indre af huset til det koldere ydre loft og tagområde.

Med tilføjelsen af yderligere isolering bliver denne barriere mere effektiv, hvilket betyder, at mindre varme slipper ud fra de opvarmede rum til loftet. Som resultat bliver loftets ydre områder koldere i forhold til de indre dele af huset. Dette øger temperaturforskellen mellem husets indendørs rum og det uisolerede område af loftet, hvilket kan være godt for energieffektiviteten i hjemmet, da det betyder, at mindre varme går tabt.

Det kan dog også øge risikoen for kondens, hvis loftet ikke er tilstrækkeligt ventileret, da den fugtige luft fra de indendørs rum vil kondensere, når den møder de kolde områder i loftet. Derfor er det vigtigt at sikre god ventilation sammen med effektiv isolering for at undgå fugtrelaterede problemer.

Til hulmursisolering benytter vi hovedsageligt glasuld fra anerkendte leverandører som Isover og Knauf. Disse produkter er udvalgt for deres fremragende isoleringsevne med høje lambda-værdier, samt deres evne til at modstå fugt og høje komprimeringsgrader med minimal sætning.

Glasulden indeholder op til 80% genbrugsglas og har den højeste brandklasse, A1, hvilket gør den til et sikkert og bæredygtigt valg.

I hulmure med snævrere rum på 50 mm eller mindre bruger vi EPS-granulat. Dets små flamingokugler er ideelle til effektiv fordeling i trange rum, hvor traditionelt granulat kan have svært ved at sprede sig jævnt. Denne tilgang sikrer en ensartet isolering, selv i hulrum med begrænset plads.

Et isoleringstjek af hulmuren koster 495,00 kr. inkl. moms. Dette dækker transport til og fra adressen, boring af op til tre huller til inspektion, billeddokumentation af hulmuren og lukning af huller efterfølgende.

Hvis efterisolering anses for at være en god investering, og du vælger at acceptere tilbuddet, vil omkostningerne til isoleringstjekket blive trukket fra den samlede pris for efterisoleringen.

Du kan læse mere om vores hulmurstjek ved at klikke her.

SERVICE-AFTALE

Efter vi har imprægneret din belægning eller facade, vil vi tilbyde dig en service-aftale. Hvis du accepterer denne aftale, vil den inkludere op til 10 års garanti mod flisepest under forudsætning af årlig vedligeholdelse.

Dette tilbud er en økonomisk fordelagtig løsning sammenlignet med de omkostninger, der ville være forbundet med en omfattende mekanisk rensning efter et par år, hvor algerne i mellemtiden har haft mulighed for at etablere sig ordentligt og tydeligt på overfladen.

– Dertil kommer overfladerne til at se rene og algefrie ud hvert sommerhalvår.

Vores 10 års garanti dækker gratis algebehandling af dine fliser, hvis flisepest opstår efter vores årlige vedligeholdelse inden den 1. oktober hvert år.

Denne garanti, som er en del af vores service-aftale, sikrer dine fliser mod flisepest, hvilket sparer dig for omkostninger til hyppige højtryksrensninger, samtidig med at du hvert år kan nyde godt af din algefrie og velholdte belægning.

Ja, vi tilbyder en service-aftale for både fliser og facader, hvor vi udfører de samme ydelser som beskrevet for fliserne. For tage stiller vi dog ikke en 10 års garanti, da vores service for tage ikke omfatter højtryksrensning eller imprægnering heraf.

Effekten af algebehandlinger på tagflader er længere tid om at vise sig, dog afspejler dette sig også i vores lave priser på algebehandling af tage. Af denne grund kontakter vi vores kunder årligt for at høre, om de ønsker en behandling af deres tag baseret på dets aktuelle tilstand, eller om de foretrækker at vente.

Derudover tilbyder vi en virkningsgaranti på vores algebehandling af tage. Hvis du ikke kan se nogen forbedring 6 måneder efter behandlingen, vil vi komme tilbage og udføre en ny algebehandling uden ekstra omkostninger.

For at sikre, at vi kan holde vores servicepriser attraktive, er det nødvendigt for os at optimere vores tidsplan med fastlagte ruter. Vi er ligeledes meget afhængige af vejret, og af disse grunde er det ikke muligt at ændre den planlagte dato for din service, da hver dato er en integreret del af en samlet ruteplan for dit område.

For at afmelde bedes du give os besked på +45 25 15 12 12 eller via email på kontakt@algeeliten.dk senest d. 31/12 året før det planlagte besøg. Ved afmelding herefter opkræves et gebyr på 250 kr. inkl. moms.

Såfremt du måtte have spørgsmål til noget, er du også velkommen til at kontakte os.

Efter 10 år med årlig algebehandling har hverken fliser og facader behov for højtryksrensning, da denne vedvarende vedligeholdelse med algebehandlinger effektivt hæmmer algevækst. Ved at genstarte vækstprocessen for alger hvert år, holder algebehandlingen overfladerne rene og fri for alger.

Alligevel anbefaler vi, at man efter 10 år får påført imprægnering igen for at sikre, at overfladerne fortsat ser skarpe ud hvert forår og sommer efter den årlige vedligeholdelse. Med denne ekstra imprægnering vil vi kunne tilbyde yderligere 10 års garanti mod flisepest, hvilket giver dine fliser og facader en forlænget beskyttelse og holdbarhed.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, for at høre nærmere om vores ydelser eller for at modtage et uforpligtende tilbud.

Kontaktoplysninger

Alge Eliten ApS
Over Hadstenvej 20
8370 Hadsten
CVR: 44095297
+45 25 15 12 12 
kontakt@algeeliten.dk

Kontakt os

Udfyld nedenstående og vi vil forsøge at besvare din henvendelse indenfor 2 timer.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at benytte denne hjemmeside viser du at du er inforstået med dette.  Læs mere

Bestil et gratis isoleringstjek af loftet

Er du usikker på, om det kan svare sig at efterisolere loftet?

Vi tjekker det gratis for dig og giver vi et uforpligtende tilbud på opgaven, såfremt det er rentabelt for dig at få efterisoleret.

Få et uforpligtende tilbud

​Du er altid velkommen til at kontakte os for, at høre nærmere om vore ydelser eller for at modtage et uforpligtende tilbud.