fbpx

Handelsbetingelser

Gældende fra 10. marts 2022

Aftaler indgås med Alge Eliten ApS.
Over Hadstenvej 20, 8370 Hadsten
E-mail: kontakt@algeeliten.dk
Telefon: 25 15 12 12
CVR: 44095297

I det følgende refereres Alge Eliten ApS som “Alge Eliten”, “vi”, “os” og lignende udtryk.
Kunden refereres som “kunde”, “dig” og lignende udtryk.

Handelsbetingelserne gælder for både private og erhvervskunder.

1. Tilbud, ordrebekræftelse og accept

Efter din anmodning vil du modtage en skriftlig e-mail med et tilbud og de tilhørende vilkår. Tilbuddet vil indeholde alle relevante detaljer om den ønskede serviceydelse samt den specificerede pris. For at se tilbuddet skal du følge det medfølgende hyperlink og bekræfte din accept i overensstemmelse med de angivne vilkår.

Hvis Alge Eliten udarbejder et tilbud uden en angivet acceptfrist, vil tilbuddet bortfalde to uger efter, såfremt skriftlig accept ikke er nået frem til Alge Eliten.

Vær opmærksom på, at priserne i tilbuddet kan variere afhængigt af faktorer som serviceydelsens art, tidspunktet for udførelse og materialepriser. Derfor er det vigtigt at gennemgå tilbuddet og de medfølgende vilkår nøje, da disse vil være bindende for dig som kunde ved accept.

Når du har accepteret tilbuddet, anses det som en aftalt vurdering af omfanget af arbejdet, baseret på de oplysninger, der er blevet givet. Vær opmærksom på, at din accept, uanset om den er skriftlig eller mundtlig/telefonisk, er bindende for dig som kunde, og ordren vil blive betragtet som bekræftet.

Hvis du ønsker en mere præcis pris før arbejdets påbegyndelse, er du altid velkommen til at anmode om en besigtigelse og opmåling af dit område før den aftalte udførelsesdato. Vi står klar til at hjælpe og give dig den bedst mulige serviceoplevelse.

2. Opmåling af arealer

Når du indhenter et tilbud fra Alge Eliten ApS, kan vi foretage en opmåling af arealet ved hjælp af satellitfotos, hvilket giver os mulighed for at udarbejde tilbuddet hurtigt og effektivt.

Ved accept af vores tilbud vil vi foretage en grundig opmåling af det ønskede areal ved ankomst, inden vi påbegynder arbejdet. Hvis afvigelsen fra det estimerede antal kvadratmeter overstiger 10%, vil vi kontakte dig for at bekræfte den regulerede pris, inden vi påbegynder arbejdet. 

Prisen vil blive beregnet ud fra de ekstra kvadratmeter og eventuelt tillæg for specifikke arbejdsforhold, såsom uforudset fremkommelighed, stensætning eller lignende merarbejde, som er blevet konstateret ved den nøjagtige opmåling. Hvis du ikke er tilgængelig på telefonen eller ikke ønsker at inkludere de ekstra kvadratmeter eller merarbejde, vil arbejdet udføres i henhold til det antal kvadratmeter der er aftalt i ordrebekræftelsen. Bemærk, at i tilfælde af aflysning på grund af de ekstra kvadratmeter eller omfang i forhold til det oprindeligt aftalte, vil vores standardvilkår for aflysning på dagen finde anvendelse. 

Hvis afvigelsen fra det estimerede antal kvadratmeter er inden for en tolerance på 10%, eller overstiger 10% men udgør et lavere antal kvadratmeter end det estimerede, vil arbejdet påbegyndes uden yderligere kontakt. Vores fakturering vil altid afspejle den endelige opmåling, så du vil aldrig blive opkrævet mere end det reelle omfang af arbejdet. Vi forbeholder os retten til at justere priser samt tilbyde kampagner og tilbud i overensstemmelse med dansk lovgivning. Alle vejledende priser er angivet i danske kroner.

3. Ydelser og priser hos Alge Eliten

Alge Elitens tjenesteydelser fremgår tydeligt på vores hjemmeside og i vores tilbud. Vi forpligter os i disse handelsbetingelser og eventuelle individuelle aftaler til at levere tjenesteydelser af høj kvalitet, herunder imprægnering, sand- og algeprodukter, isoleringsprodukter og tilhørende ydelser. Prisinformation kan nemt findes på vores hjemmeside, og du kan også anmode om skræddersyede tilbud til netop dine behov.

Alle priser er angivet i danske kroner, og vi forbeholder os retten til at justere disse hhv. kampagner og unikke tilbud i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.

4. Planlægning af udførelsesdato og tidspunkt

Når du har accepteret vores tilbud, aftaler vi en passende dato for arbejdets udførelse og et tidsrum for vores forventede ankomst. Det skal dog bemærkes, at vores opgavers varighed kan variere fra det estimerede tidsforbrug, hvorfor det kan være vanskeligt at fastsætte et nøjagtigt tidspunkt. Vi angiver derfor et tidsinterval for vores forventede ankomst på den aftalte dato, f.eks. mellem kl. 10-12. Hvis vi aftaler en dato med opstart fra morgenstunden, vil vi ankomme mellem kl. 07-07:30 med mindre andet er aftalt.

I tilfælde af uforudsete forhindringer såsom dårligt vejr, sygdom eller andre uforudsete omstændigheder, vil vi straks kontakte dig for at finde en passende løsning og eventuelt aftale en ny tid. Vi kan blive nødt til at ændre vores aftaler, da vores opgaver kan vise sig at være større eller mindre end først antaget. Du vil blive kontaktet, hvis det er nødvendigt at aftale et nyt tidspunkt.

5. Afbestilling eller udsættelse af aftale

Hvis du har behov for at afbestille eller udsætte din aftale, bedes du kontakte os telefonisk på 25 15 12 12 eller på kontakt@algeeliten.dk. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vores ressourcer og planlægning er dedikeret til de aftalte tidsrum, og ændringer kan have betydelig indflydelse på vores evne til at levere den bedste service til både dig og vores andre kunder.

Når vi har planlagt en aftale med dig, har vi allerede investeret tid og ressourcer i at forberede os til at løse din opgave. Når en aftale afbestilles eller udsættes, fører det til spild af tid og ressourcer, da vi havde mulighed for at hjælpe andre kunder i stedet, hvorfor der pålægges et gebyr, hvis størrelse afhænger af tidspunktet for afbestillingen eller udsættelsen:

Afbestilling efter accept af tilbud 295 kr. inkl. moms
Afbestilling mellem 2 – 5 dage før aftaletidspunktet 495 kr. inkl. moms
Afbestilling mellem 1 – 2 dage før aftaletidspunktet 1.195 kr. inkl. moms
Afbestilling på dagen for aftaletidspunktet 1.795 kr. inkl. moms

Hvis du ønsker at udsætte din aftale til en anden dato, er det muligt uden omkostninger, så længe det sker senest 7 dage før den aftalte dato. Skulle du beslutte at udsætte aftaletidspunktet med kort varsel, vil der påløbe følgende gebyrer:

Udsættelse senest 5 dage før aftaletidspunkt Gratis
Udsættelse mellem 2 – 5 dage før aftaletidspunkt 295 kr. inkl. moms
Udsættelse mellem 1 – 2 dage før aftaletidspunktet 895 kr. inkl. moms
Udsættelse på dagen for aftaletidspunktet 1.195 kr. inkl. moms

6. Betaling

Fakturering:
Efter opgaven er udført, fremsendes fakturaen pr. mail med 8 dages betalingsfrist, med mindre andet er aftalt skriftligt. Såfremt fakturaen ønskes afsendt med post, pålægges et gebyr på 125 kr. for porto og administration. Fakturaen skal herefter betales via bankoverførsel eller MobilePay overførsel. Det er ikke muligt at betale kontant.

Service-aftale:
Hvis du har indgået en serviceaftale med os, vil vi gerne informere dig om, at vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i prisen. Enhver ændring i prisen vil blive varslet mindst en måned i forvejen, og du vil modtage en skriftlig meddelelse om ændringen via e-mail. Hos Alge Eliten ApS er du ikke bundet af en serviceaftale, og der pålægges derfor ikke noget gebyr ved opsigelse af aftalen.

Manglende betaling:
Vi forbeholder os retten til at håndhæve og påkræve betaling for vores udestående i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. I tilfælde af forsinket betaling vil der blive pålagt renter i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ved manglende betaling efter modtagelse af én rykkerskrivelse, forbeholder vi os retten til at overdrage inddrivelsen af det udestående beløb til et inkassoselskab i henhold til gældende lovgivning. Kunden vil være ansvarlig for alle omkostninger og gebyrer, der er forbundet med inkassoprocessen.

7. Ansvar og Forsikring

Enhver form for driftstab, tabt fortjeneste eller indirekte tab og skader påhviler ikke Alge Eliten. Vores erstatningsansvar er begrænset til den fakturerede pris for den specifikke serviceydelse, som du som kunde har betalt.

Vi forbeholder os retten til at suspendere eller aflyse vores ydeevne i tilfælde af force majeure. Dette omfatter uforudsigelige og uundgåelige begivenheder uden for vores kontrol, såsom vejrforhold, maskinnedbrud, strejker og lockout, pandemier og andre sundheds- og samfundskriser, krig, naturkatastrofer, hacker-angreb, lovindgreb eller forvaltningsakter, terror, og naturbegivenheder mv. Vi vil informere dig om sådanne situationer og stræbe efter at minimere eventuelle negative konsekvenser. Vi kan dog ikke holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller tab som følge af force majeure. Vi vil genoptage vores ydeevne så snart det er muligt, og overholde alle relevante juridiske krav.

I tilfælde, hvor der opstår en situation, der kræver forsikringsdækning, er det vigtigt at understrege, at det er kundens ansvar at kontakte deres egen forsikring i første omgang. Kunden bør kontakte deres indbo- eller bygningsforsikring og følge forsikringsselskabets anvisninger vedrørende skadesanmeldelse.

Hvis kunden ønsker at gøre brug af vores forsikringsdækning, bedes kunden venligst fremsende relevant dokumentation til os skriftligt via e-mail på kontakt@algeeliten.dk. Dette inkluderer en skadesanmeldelse, afslag fra deres egen forsikring samt dokumentation for den pågældende skade og det tilhørende krav.

Vi vil derefter gøre vores bedste for at behandle forsikringsrelaterede anliggender og bistå kunden inden for rammerne af vores forsikringsdækning. Det er dog vigtigt at bemærke, at vi ikke kan garantere dækning eller godkendelse af forsikringskrav, da dette afhænger af de specifikke vilkår og betingelser i vores forsikringsaftale.

Vi opfordrer derfor vores kunder til at sikre sig, at de er dækket af en passende forsikring, der kan træde i kraft i tilfælde af skade eller uheld. Ved forsikringsrelaterede spørgsmål eller behov for yderligere information er vi tilgængelige for at hjælpe og vejlede vores kunder bedst muligt.

8. Fortrydelsesret

Som kunde har du 14 dages fortrydelsesret fra datoen for din accept af tilbuddet på vores serviceydelser. Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, skal du give os skriftlig meddelelse på kontakt@algeeliten.dk. Det er dog vigtigt at bemærke, at selvom du vælger at fortryde inden for de første 14 dage, vil du blive opkrævet for den del af arbejdet, der allerede er udført, herunder eventuelle omkostninger for de påbegyndte tjenesteydelser. Vores vilkår i nærværende betingelser for aflysning og rykning af opgaven vil stadig gælde, selvom du vælger at fortryde indenfor de første 14 dage.

9. Reklamation

Ved reklamationer bedes du venligst kontakte os pr. mail på kontakt@algeeliten.dk inden for en rimelig tidsramme. I vores betingelser for de forskellige serviceydelser er præcise oplysninger angivet om, hvornår reklamationer skal fremsættes.

10. Klagemuligheder

For at indgive en klage, bedes du venligst sende os en detaljeret beskrivelse af din klage via e-mail til kontakt@algeeliten.dk. Vi forsøger at svare indenfor 24 timer.

Forberedelse

 1. Vi beder dig venligst om at fjerne alle havemøbler, krukker, biler og andre genstande fra det område, der skal renses (skal rykkes min. ti meter væk hvis muligt).

 2. Vi skal have adgang til en vandkilde, helst en udendørs vandhane. Såfremt der ikke er en tilgængelig, bedes I venligst informere os i god tid. Alternativt har vi mulighed for at tilkoble en vandhane, et blandingsbatteri eller lignende indendørs. Skulle dette ikke være muligt på grund af fravær, kan det være en idé at arrangere med naboen om at låne deres vandkilde.

 3. Det er nødvendigt for os at kunne parkere tæt på huset, således at afstanden fra vores køretøj til det fjerneste areal samt vandhane ikke overstiger 50 meter. Såfremt at vi er nødsaget til at aftale nærmere om kode, port, nøgler eller lignende, skal vi informeres omkring dette på forhånd.

 4. Større mængder græs og ukrudt skal fjernes fra arealet, og græskanterne skal trimmes forud for vores ankomst. Mos og ukrudt i fugerne står vi for at fjerne. Vi kan i enkelte tilfælde efterlade ukrudt visse steder, hvor det ikke er muligt at fjerne med vores højtryksrenser.

Erstatningsansvar, indsigelser og vilkår ved Fliserens

 1. Rydning af arbejdsområde forud for opstart
  Du har selv ansvaret for at rydde og flytte alle genstande fra det ønskede arbejdsområde, inden vi ankommer. Dette inkluderer krukker, havemøbler, grill, biler, dyr og lignende. Vi anbefaler, at disse genstande flyttes minimum ti meter væk fra det område, der skal renses. Skulle du have behov for hjælp til denne opgave, kan vi tilbyde assistance mod en ekstra betaling på 500 kr. inkl. moms pr. påbegyndt time. Kontakt os venligst på 25 15 12 12 for at lave en aftale om herom.

 2. Ukrudt, græs og sort dybdegående lav efter rensning
  Under højtryksrensningen fjerner vi størstedelen af ukrudt, græs og andre planter, som vokser i fugerne mellem fliserne. Vi forsøger på bedste vis at trimme kanter for græs. Vi kan dog ikke garantere at alt fjernes. Det er derfor vigtigt, at du selv sørger for at fjerne større mængder af græs, ukrudt og anden uønsket vegetation fra området inden den aftalte opstartsdato. På nogle typer belægninger kan der efter rensning være tilbageværende sort lav, som sidder dybt i flisernes porer. Vi kan desværre ikke garantere fuldstændig fjernelse af dette, da det kan kræve gentagen højtryksrensning, hvilket kan beskadige overfladen på belægningen.

 3. Vandskader: Vandindtrængning, slanger gennem huset og utæt vandhane efter rens
  Under afrensning med vand vil der blive tilført betydelige mængder vand på belægningen. Der vil også være skylning med vand op ad facaden samt på døre og vinduer. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at der ikke er utætheder, hvor vandet kan trænge ind og forårsage skade. Det er ligeledes vigtigt at sikre, at vandet ikke kan trænge ind under døren til skuret, kælderskakter eller andre områder, hvor der kan være opbevaret genstande, der ikke tåler vand. Vi vil altid gøre opmærksom på eventuelle problemer, vi observerer, men det er kundens ansvar, og Alge Eliten kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge heraf.

  Ved behov for tilslutning til indendørs vandforsyning på en vandhane, et blandingsbatteri eller lignende, vil vi føre vores vandslange gennem huset. Ligeledes, hvis vi skal nå området, der skal renses, ved at gå gennem huset, vil vi føre vores højtryksslange igennem. Dette kan medføre, at der kan dryppe vand, skidt og snavs indendørs. Vi beder dig derfor om at afdække eller rydde området, hvor slangen skal føres igennem, for at minimere tilsvining. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle ridser og skader på gulve eller andre overflader.

  Vær opmærksom på, at pakningen på vandhanen efter brug kan være utæt, hvilket ikke er noget, vi kan drages til ansvar for. Vi anbefaler dig at tage forholdsregler i brug, hvis du ikke har udendørs vandudtag, og placere en drypbakke eller spand under hanen ved tegn på utæthed. Vi tager ikke ansvar for problemer med din vandhane efter rensningen, da en normal, ny og korrekt opsat vandhane normalt ikke vil blive beskadiget af vores tilslutning af en kobling og vandslange. Eventuelle skader på ældre vandhaner eller murværk er kundens eget ansvar for vedligeholdelse og reparation. Endvidere er det vigtigt at bemærke, at udgifter til vand i forbindelse med rensningen påhviler kunden.

 4. Afløb, dræn, kloakering
  Hvis der ikke er afløb, dræn, kloakering eller tilstrækkelig hældning på belægningen, kan der opstå vandpytter med beskidt vand som et resultat af rensningen. Når vandet forsvinder eller tørrer, kan der være jordrester tilbage på disse områder. Vi forbeholder os retten til ikke at udbedre disse jordrester, men vi anbefaler at du fejer jordrester væk fra fliserne før de skal imprægneres og/eller fejes med fugesand eller stenmel. De fleste afløb og drænsystemer er normalt i stand til at håndtere strømmen af beskidt vand, der kan indeholde sand og jord. Vi kan dog ikke garantere, at de ikke bliver tilstoppet, og vi påtager os ikke ansvaret for at udbedre eventuelle tilstopninger.

 5. Grus, skærver, flis, bed og græsplæne
  Hvis der på visse områder af belægningen ikke er tilstrækkelig hældning eller mulighed for at skylle det beskidte vand fra rensningen væk via afløb eller drænsystemer, er der en risiko for, at det kan sive ud på grus, skærver, flis, bede eller græsplæner. Vi fraskriver os ethvert ansvar for at udbedre sådanne konsekvenser.

 6. Flækkede fliser og tilstand efter rensning 
  Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuel udskridning af flisebelægninger over tid, da dette kan skyldes faktorer som rødder og vandmængder. Vores fliserensning er designet til at være skånsom, og vi bruger nøje tilpasset tryk og vandmængde for at opnå dette. Det er usædvanligt, at fliser flækker som følge af vores fliserensning. Det kan dog være, at eksisterende revner bliver mere synlige, når skidt, alger, flisepest og mos fjernes. Vi kan ikke holdes ansvarlige for flækkede fliser, da disse revner typisk har eksisteret tidligere, muligvis som følge af frostsprængning. Desuden vil porøsiteten af fliserne blive mere synlig efter rensning, da skidt, alger, flisepest og mos fjernes. Vi kan ikke holdes ansvarlige for en porøs overflade efter rensning.

 7. Pletter, farveforskel og misfarvning på fliser
  Ved rensning af fliser kan der være visse typer pletter, såsom rust, olie, maling, fugleklatter, kalkudtræk, salpeterudtræk, kørespor og dybdegående sorte lav, som kan være svære at fjerne fuldstændigt ved mekanisk rensning. Disse typer pletter og porøse overflader med huller fra dybdegående lav, kan også blive mere synlige efter rensningen, hvilket vi ikke kan stilles til ansvar for. Der kan forekomme naturlig misfarvning og farveforskel på udhæng, carporte og lignende områder, da de er udsat for forskellige former for slid og eksponering. Det er vigtigt at forstå, at selv efter en grundig rensning kan disse farveforskelle stadig være synlige. Ligeledes kan overfladen på fliserne have en variation i udseendet på grund af normal slitage over tid. Vi kan ikke drages til ansvar for misfarvning og farveforskelle, der skyldes disse naturlige faktorer.

  Visse belægninger kan vise spor efter mekanisk rensning, da ikke alle belægninger er lige modstandsdygtige over for den nødvendige mængde tryk, der kræves for at fjerne alger og flisepest. Vi kan ikke drages til ansvar for at udbedre disse spor, men det er vigtigt at bemærke, at de typisk vil forsvinde af sig selv over tid.

 8. Kalkaflejringer og salpeterudtræk på fliser ved overdækkede arealer
  Fliser, der er placeret under overdækkede områder, oplever ikke den samme eksponering for syreregn og nedbør som fliser, der ikke er overdækkede. Dette resulterer i en naturlig nuanceforskel, som ikke er relateret til fliserensningen.

  Kalkaflejringer kan også forekomme på steder, der er overdækkede, især på nyere sten. Nye sten indeholder ofte kalk i betonen, som gradvist bliver skyllet ud over tid. Når et område er overdækket, forhindres vandet i at skylle kalken helt væk, hvilket kan resultere i synlige kalkaflejringer under rensningen. Disse aflejringer vil med tiden naturligt forsvinde, og man kan fremme denne proces ved at tilføre vand eller saltsyre. Dette kan vi ikke stilles til ansvar for.

 9. Belægningens ustabilitet og risiko for udskridning
  Over tid kan flisebelægninger blive påvirket af regnskyl, rodnet, kørsel og andre former for belastning, hvilket kan resultere i sektioner, der skrider eller bliver mere ustabile. Når vi udfører en rensning, fjerner vi fyldet i fugerne mellem fliserne, hvilket kan afsløre eventuel udskridning og midlertidig ustabilitet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at når fugerne tømmes under rensningen, kan det gøre det mere synligt, hvis belægningen har rykket sig over tid. Vi anbefaler derfor, at man undgår at belaste belægningen, medmindre fugesandet er blevet fejet på plads igen. Det er altid en god idé at få belægningen genopfyldt med fugesand efter rensningen for at opretholde stabiliteten. Vi ønsker at præcisere, at vi ikke kan drages til ansvar for udskridning, ustabilitet eller andre påvirkninger af belægningen.

 10. Rengøring
  Efter en professionel fliserensning er det muligt, at der kan være spor af jord, sand eller lignende på ruder og facader omkring belægningen. Vi bestræber os på at skylle området grundigt under arbejdet, men der kan i nogle tilfælde være behov for yderligere skylning, når alt er tørt igen. Der vil også i nogle tilfælde være behov for en vinduespudsning efter vores rensningsproces, da vores brug af vand med kalk kan efterlade kalkpletter.

 11. Nedvask af tilstødende overflader, facader og malet beklædning
  Under rensningen kan det forekomme, at mudder, skidt og snavs bliver sprøjtet op på facader, hegn og andre tilstødende overflader. Vi gør os umage for, at dette sker i mindst muligt omfang og vasker naturligvis altid overfladerne af med lavt tryk i forbindelse med arbejdet. Der vil dog kunne sætte sig sandkorn og snavs, som er særligt synligt på tørre overflader som er malet, men som er svært at se, når det er vådt. Vores erfaring er, at det er væk efter et par regnskyl. Skulle dette ikke være tilfældet, bør det kunne fjernes med en køkkensvamp og opvaskemiddel. På facader med frostsprængninger, skaller og/eller luft bagved malingen kan der være risiko for, at malingen falder af. Afskalning, snavs eller anden form for ødelæggelse på facader, hegn eller andre tilstødende overflader kan vi ikke stilles til ansvar for.

 12. El-installationer omkring huset
  Ved fliserensning kan vi i visse tilfælde have behov for at tilkoble os elektricitet hos dig. Alle omkostninger til elektricitet afholdes af dig som kunde. Vær opmærksom på, at området omkring belægningen vil blive udsat for vand under fliserensningen, og at det er kundens ansvar at fjerne eller forsvarligt beskytte alt EL omkring huset, herunder overvågningskameraer, sensorer, varmepumper, ledninger og lignende. Vi tager ikke ansvar for eventuelle skader på disse installationer i forbindelse med vores arbejde.

 13. Natursten
  Natursten, herunder travertin, marmor, skifer, kalksten, sandsten og granit, kan grundet deres porøse struktur være særligt modtagelige for smuds, snavs og algevækst. Natursten, herunder travertin, marmor, skifer, kalksten, sandsten og granit, kan grundet deres porøse struktur være særligt modtagelige for smuds, snavs og algevækst. Selvom vi gør vores bedste for at rengøre disse fliser, kan vi ikke garantere, at der opnås et fejlfrit resultat efter fliserensningen. Dybgående lav, der har etableret sig i porerne på naturstenen, kan være vanskelig at fjerne helt uden at beskadige flisernes overflade. Vi vil forsøge at fjerne så meget dybgående lav som muligt, men det kan være nødvendigt at acceptere en vis grad af resterende lav efter rensningen.

  Ved rensning af natursten kan der opstå spor efter dyser, især på porøse stenarter, som kan efterlade små fordybninger. Det er vigtigt at bemærke, at disse spor ikke nødvendigvis er defekter, men en naturlig følge af fliserensningsprocessen. Vi vil altid tage hensyn til flisernes beskaffenhed og anvende passende tryk og metoder under rengøringen, men vi påtager os ikke ansvaret for at udbedre eventuelle spor, misfarvning eller dybdegående lav. Hertil kræver de fleste typer natursten en dyrere imprægnering for rette effekt, hvilket vil afspejle sig i tilbuddet.

 14. Pool
  Ved rensning af belægningen omkring poolen tages der hensyn til at minimere skidt, der potentielt kan ende i poolen. Selvom vi bestræber os på at undgå, at noget af det opskyllede skidt havner i poolen, kan vi ikke garantere en 100% beskyttelse. Poolens rengøring efter vores arbejde er kundens eget ansvar. Eventuelle skader eller udskiftning af filtre, pool liner, dæksler eller lignende på eller omkring poolen er ikke vores ansvar. For at lette arbejdet bedes kunden sørge for at dække poolen af, så vi kan udføre vores opgave mere effektivt. Efter rensningen er det også kundens ansvar at fjerne eventuelt skidt, der er faldet til bunds i poolen. Vi påtager os ikke ansvaret for fyldte filtre eller nødvendig udskiftning i forbindelse med rensning i og omkring poolen.

 15. Fugesand, stenmel og imprægnering
  Efter rensning og algebehandling anbefales det at få påført imprægnering samt udføre fejning af fugesand eller stenmel. Hos Alge Eliten tilbyder vi omhyggelig imprægnering med kvalitetsprodukter, der bidrager til at beskytte og forlænge belægningens levetid. Vores standardvalg for fugesand er Scan Fugesand, som har en ukrudtshæmmende effekt, da det størkner let og giver ukrudtet sværere vilkår. Skulle du have en præference for et andet produkt, bedes du venligst informere os om dette inden udførelsen af arbejdet. Hvis du foretrækker at håndtere sand og fejning selv, er vi stadig til rådighed for at vejlede og sikre, at den korrekte udførelse sker under fejningen. For belægninger med chaussesten anbefaler vi stenmel som et passende materialevalg, da det hærder bedre op end fugesandet.

 16. Indsigelse ved fliserensning
  Hvis du har nogle indsigelser vedrørende fliserens, beder vi dig venligst kontakte os hurtigst muligt og senest inden for 48 timer efter udførelsen af arbejdet. For at vi bedst muligt kan håndtere dine indsigelser, beder vi om, at du sender os en skriftlig besked via e-mail på kontakt@algeeliten.dk. For at få et bedre indblik i situationen, opfordrer vi dig til at vedhæfte billeder, der viser de områder, du ønsker udbedret. Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme dine indsigelser så hurtigt som muligt, samtidig med at vi tager hensyn til vores øvrige planlægning.

 17. Indsigelse ved påføring af imprægnering
  Hvis du har nogle indsigelser vedrørende påføring af imprægnering, beder vi dig venligst kontakte os hurtigst muligt og senest inden for 48 timer efter udførelsen af arbejdet. For at vi bedst muligt kan håndtere dine indsigelser, beder vi om, at du sender os en skriftlig besked via e-mail på kontakt@algeeliten.dk. For at få et bedre indblik i situationen, opfordrer vi dig til at vedhæfte billeder, der viser de områder, du ønsker udbedret. Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme dine indsigelser så hurtigt som muligt, samtidig med at vi tager hensyn til vores øvrige planlægning.

 18. Indsigelse ved fejning af fugesand/stenmel
  Hvis du har nogle indsigelser vedrørende fejning af fugesand eller stenmel, beder vi dig venligst kontakte os hurtigst muligt og senest inden for 48 timer efter udførelsen af arbejdet. For at vi bedst muligt kan håndtere dine indsigelser, beder vi om, at du sender os en skriftlig besked via e-mail på kontakt@algeeliten.dk. For at få et bedre indblik i situationen, opfordrer vi dig til at vedhæfte billeder, der viser de områder, du ønsker udbedret. Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme dine indsigelser så hurtigt som muligt, samtidig med at vi tager hensyn til vores øvrige planlægning.

 19. 10 års garanti mod flisepest
  Hos Alge Eliten tilbyder vi en omfattende garanti på op til 10 år mod flisepest. For at garantien gør sig gældende, skal dine fliser have gennemgået en proces med højtryksrensning, skumbehandling og imprægnering udført af os. For nyligt anlagte fliser, er det afgørende, at de bliver imprægneret senest ét år efter at de blev lagt. Garantien er desuden betinget af, at dine fliser modtager en regelmæssig årlig servicebehandling.
  Ved at algebehandle fliserne én gang årligt sikrer vi, at algerne aldrig når at få ordentligt fodfæste i overfladen. Dette forhindrer dem i at formere sig til flisepest, som vil kræve en højtryksrensning for at blive fjernet. Skulle der mod forventning opstå flisepest, indebærer garantien at vi vil komme og fjerne det ved hjælp af højtryksrensning igen, indenfor seks måneder efter, at vi får besked herom.

  Prisen for den årlige servicebehandling koster 8 kr. inkl. moms pr. kvm. og starter fra 595 kr. inkl. moms. Såfremt du ikke har modtaget et tilbud fra os på en årlig servicebehandling efter bestilling af imprægnering af nye fliser, ’Pro-pakken’ eller ’Premium-pakken’ er du naturligvis velkommen til at kontakte os herfor. Aftalen er uden binding, og du vil blive kontaktet én gang årligt med henblik på at aftale en dato for udførelsen. Arbejdet påbegyndes ikke uden accept inden hver behandling. Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om vores serviceaftale, er du altid velkommen til at kontakte os på 25 15 12 12 eller kontakt@algeeliten.dk.

 20. Afmelding af Service-aftale
  Ønsker du at afmelde din service-aftale bedes du kontakte os på +45 25 15 12 12 eller via e-mail på kontakt@algeeliten.dk senest d. 31/12 året før det planlagte besøg. Sker afmeldingen efter denne dato, opkræves et gebyr på 250 kr. inkl. moms, da der er større administrative omkostninger forbundet med ruteplanlægning af service-aftaler.

Forberedelse

  1. Vi beder dig venligst om at fjerne alle havemøbler, krukker, biler og andre genstande fra det område, der skal algebehandles (skal rykkes min. fem meter væk hvis muligt). Ved algebehandling af tag skal vi have adgang rundt om huset og bede dig lukke alle døre og vinduer. Ligeledes skal krukker rykkes min. fem meter væk fra facaderne.

  2. Vi skal have adgang til en vandkilde, helst en udendørs vandhane. Såfremt der ikke er en tilgængelig, bedes I venligst informere os i god tid. Alternativt har vi mulighed for at tilkoble en vandhane, et blandingsbatteri eller lignende indendørs. Skulle dette ikke være muligt på grund af fravær, kan det være en idé at arrangere med naboen om at låne fra deres vandkilde.

  3. Det er nødvendigt for os at kunne parkere tæt på huset, således at afstanden fra vores køretøj til det fjerneste areal samt vandhane ikke overstiger 50 meter. Såfremt vi er nødsaget til at aftale nærmere om kode, port, nøgler eller lignende, skal vi informeres omkring dette på forhånd.

  4. Forud for vores ankomst er det dit ansvar, at blomster, planter, urter og eventuelt bassin tildækkes med plastik eller lignende, for ikke at risikere at produktet rammer disse. Vi anbefaler at alle blomster, planter og urter, som ikke er tildækket skylles godt efter med vand samme dag, som vi har algebehandlet.

  5. Regnvandsbeholdere eller anden vandopsamling fra tagrender skal frakobles (tilkobling kan genetableres efter ca. 4-5 dages regnvejr).

  6. Inden vi udfører arbejdet, beder vi dig venligst oplyse, om dine tagrender er tilsluttet fælleskloakering eller separat kloakering. Denne information kan du finde i ejendommens BBR-oplysninger eller ved at kontakte din kommune.

Erstatningsansvar, indsigelser og vilkår ved Algebehandling

   1. Rydning og klargøring af arbejdsområde forud for opstart
    1.1. Algebehandling af flise- og træterrasser samt facader
    Du har selv ansvaret for at rydde og flytte alle genstande fra det ønskede arbejdsområde, inden vi ankommer. Dette inkluderer krukker, havemøbler, grill, biler, dyr og lignende. Vi anbefaler, at disse genstande flyttes minimum fem meter væk fra det område, der skal algebehandles. Skulle du have behov for hjælp til denne opgave, kan vi tilbyde assistance mod en ekstra betaling på 500 kr. inkl. moms pr. påbegyndt time. Kontakt os venligst på 25 15 12 12 for at lave en aftale om herom.

    1.2. Algebehandling af tag
    Ved algebehandling er det afgørende, at vi har uhindret adgang til området omkring ejendommen. Hvis adgangen er begrænset, bedes du venligst informere os på forhånd, især hvis ingen vil være til stede ved vores ankomst. For at sikre behandlingens effektivitet og forhindre skade, bedes du venligst sørge for at frakoble nedløbsrør, der fører til bassiner, fiskedamme, planter, regnvandsbeholdere eller andre former for vandopsamling. Disse kan tilkobles igen efter ca. fire til fem dage med regnvejr. Yderligere skal alle døre og vinduer være lukkede, og biler skal fjernes fra indkørslen under algebehandlingen.

    Under algebehandlingen støver algemidlet i luften, især når der er blæst eller vindstød. Dette kan medføre, at det rammer omkringliggende blomster og planter, som kan forårsage misfarvning og brune pletter på blade, og i værste tilfælde resulterer i, at planter, blomster, urter mv. dør. For at undgå disse potentielle skader bedes du venligst rykke krukker og potteplanter mindst 5 meter væk før vi kommer. Planter, blomster, urter mv., der ikke kan flyttes samt eventuelle bassiner bør afdækkes med plastik eller lignende beskyttelse. Vi anbefaler kraftigt, at kunden skyller området omkring blomster og planter grundigt med vand samme dag, som vi har udført algebehandlingen.

    Vi fralægger os ethvert ansvar for skader eller manglende effektivitet som følge af manglende adgang eller ukorrekt udført forberedelse. Hvis vi på grund af manglende adgang ikke kan udføre behandlingen, kan du vælge at afbestille eller udsætte opgaven. Der opkræves et gebyr jf. vores betingelser for afbestilling/ udsættelse af aftale.

   2. Vind og vejr
    Ved algebehandling er der en risiko for, at algemidlet kan ramme døre og vinduer, eftersom det støver i luften, især i blæsende vejr. Da vandet vi benytter, indeholder kalk, kan der efterlades kalkpletter på døre og vinduer. Vi fralægger os ansvaret for at udbedre disse pletter. Kunden opfordres til at anmode om en bestemt uge for udførelsen, så det passer med eventuel vinduespudsning efter vores besøg. Vi vil dog kun kunne aftale en uge for udførelsen, og vil give besked en til to dage før vi kommer, når vi kan se at vejrforholdene tillader en optimal behandling. Vi foretager altid en grundig vurdering af vejrprognoserne for at sikre, at behandlingen kan udføres effektivt. Algemidlet er 30 minutter om at trænge godt ind i overfladen, hvorfor det først må regne mindst 30 minutter efter vores besøg.

    Hvis vi er nødsaget til at udsætte behandlingen på grund af dårligt vejr, vil vi straks informere kunden og vende tilbage med en ny dato for udførelsen, så snart det er muligt at planlægge det. Det kan i nogle tilfælde betyde, at behandlingen skal afventes i flere måneder, men det har ikke nogen negativ indvirkning, da algemidlet nedbryder algerne i op til ni måneder efter behandlingen.

    Vi foretager altid en nøje vurdering af vejrforholdene for at sikre en effektiv algebehandling. Det ideelle er, at der går mindst en time efter udførelsen, før det begynder at regne, da dette giver algemidlet tilstrækkelig tid til at trænge dybt ind i overfladen og sikre den ønskede effektivitet af behandlingen.

   3. Opsamling af overskydende væske ved algebehandling af tag
    Inden du bestiller algebehandlingen, er det afgørende, at du kender til kloakeringsforholdene på din ejendom. Der er to muligheder: fælles kloakering og separatkloakering. For at undersøge dette, kan du finde informationerne om din bolig i BBR (Bygnings- og Boligregistret) og se afløbsforholdene. Typisk vil det stå angivet som enten “Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg” eller “Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand”. Hvis det ikke fremgår tydeligt i BBR-oplysningerne, er du velkommen til at kontakte din kommune og spørge nærmere.

    Når vi udfører algebehandling, tilpasser vi arbejdet efter de specifikke kloakeringsforhold:

    • Hvis din ejendom har fælles kloakering, kan vores algemiddel ledes direkte i nedløbet uden yderligere tiltag.
    • Hvis din ejendom har separat kloakering, skal vi sørge for at opsamle og bortskaffe overskudsmaterialet. Dette gøres ved at afproppe tagrenden og suge overskuddet ned i vores beholder. For denne service pålægges et gebyr på 400 kr. for op til 200 kvm, og herefter på 1,50 kr. pr. kvm.


    Vi ønsker at understrege, at vi ikke påtager os ansvaret for eventuelle konsekvenser, der måtte opstå som følge af fejlinformation eller udeladelse af oplysninger om kloakeringsforholdene. Det er til enhver tid dit ansvar at oplyse os om kloakeringsforholdene. Det er afgørende for os at have de nødvendige oplysninger for at kunne udføre arbejdet forsvarligt og miljøvenligt.

   4. Tage med og uden undertag
    Vær opmærksom på, at der kan være særlige hensyn for tage uden undertag. I disse tilfælde kan der være en potentiel risiko for, at algemidlet kan trænge ind og infiltrere under algebehandlingsprocessen. Vi kan ikke stilles til ansvar for skader og følgevirkninger for indtrængende algemiddel under algebehandling eller andre skader i den forbindelse.

   5. Pletter, farveforskel og misfarvning
    Vi gør opmærksom på, at algebehandlingen ikke kan garantere at fjerne pletter i form af rust, olie, maling, fugleklatter eller andre former for misfarvning på både tage og belægninger. Vi påtager os ikke ansvar for manglende fjernelse af disse pletter og misfarvninger. Vær opmærksom på, at gamle pletter kan blive mere synlige efter behandlingen, hvilket vi ikke kan holdes ansvarlige for. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at misfarvninger og farveforskelle kan skyldes forskellig slitage af overfladen, og der er risiko for, at dette forbliver synligt. Selve overfladen på taget kan også have forskelligt udseende på grund af slitage, og vi kan ikke holdes ansvarlige for misfarvninger og farveforskelle. Mørke overflader og overflader af sugende materiale kan få hvide plamager, som normalt forsvinder af sig selv over tid, men også her kan vi ikke påtage os ansvar.

   6. Tilstoppet afløb og kloak
    I forbindelse med algebehandling er det muligt, at der kan falde skidt, snavs, mos og lignende fra tagfladen ned i tagrenden eller på belægningen. Særligt sårbare dræn, kloaksystemer eller afløb kan risikere at blive tilstoppet som en konsekvens heraf. 
    Vi tager forbehold for disse potentielle tilstopninger, og vi kan ikke påtage os ansvar for sådanne hændelser. Dette gælder også for eventuelle tømninger, slamsugninger eller nødvendig reparation. Vi kan ej heller holdes ansvarlige, hvis skidt, snavs, mos eller lignende lander på belægningen efter en algebehandling.

   7. Tilstand efter algebehandling
    Over tid kan tagsten og tagplader blive udsat for porøsitet eller frostskader, ofte som følge af vækst af mos og lignende i samlinger og sprækker. Efter at have gennemført en eller flere algebehandlinger vil disse skader ofte fremtræde mere tydeligt. Vi ønsker at fremhæve, at vi ikke kan påtage os ansvar for disse naturlige forandringer i tagstenenes tilstand. Vores algebehandling har til formål at fjerne og forebygge algevækst, men det kan ikke ændre tagstenenes tidligere skader eller almindelige aldringsprocesser, som her kan komme til syne.

   8. Vandskader: Indtrængning af algemiddel, slanger gennem huset, utæt vandhane efter algebehandling og skade på dyr
    Under algebehandling vil der ikke blive anvendt betydelige mængder algemiddel på belægningen set i forhold til en fliserensning og ej heller ved algebehandling af tag. Dog kan det støve i luften og algemidlet kan trænge ind på steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt. Dette kan inkludere utætheder omkring døre, vinduer, på facader, porøse tagsten og tagplader eller lignende. Derudover kan det ramme udendørs stikkontakter og trænge ind under døre ved skure, garager, kældre eller kælderskakte, hvor det potentielt kan forårsage skader på genstande indvendigt.

    Såfremt du har kamera eller anden elektronik som kan tage skade af vand og herved algemiddel, skal du dække det til på forhånd. Vi påtager os ikke ansvaret for eventuelle skader som følge heraf. Hvis vi skal igennem huset med vores slanger for at nå til det område, der skal behandles, tager vi ikke ansvar for eventuelle skader på indvendige genstande eller overflader, der kan være forårsaget af, at algemiddel eller vand har dryppet indendørs. Det er kundens eget ansvar at sørge for, at området er egnet til passage af slangerne, og Alge Eliten påtager sig ikke ansvaret for eventuelle beskadigelser som følge af passagen.

    Ved tilslutning til indendørs vandforsyning kan der i visse tilfælde opstå utæthed i pakningen på vandhanen efter brug. Dette kan være en konsekvens af en forringet pakning, og vi kan ikke holdes ansvarlige herfor eller for andre problemer med vandforsyningen efter endt arbejde.

    Vi påtager os ikke ansvar for skader på dyr, der måtte opstå som følge af, at de har betrådt et område, der er blevet algebehandlet eller indtaget algemiddel på nogen vis. Det er kundens ansvar at sørge for, at dyr holdes væk fra det behandlede område i minimum tre timer efter udførslen af algebehandlingen.

   9. Vand, elektricitet og rækkevidde
    Før påbegyndelse af arbejdet etablerer vi tilslutning til din vandforsyning, enten via udendørs eller indendørs vandhane, blandingsbatteri eller lignende. Alle udgifter vedrørende vandforbrug påhviler dig som kunde. Normalt disponerer vi over op til 50 meters vandslange og trykslange, hvilket betyder, at vi skal have tilstrækkelig rækkevidde til dit område fra vores køretøj. Hvis afstanden er længere, er det nødvendigt, at du informerer os herom, så vi kan medbringe ekstra vand- og trykslanger til opgaven.

    I visse tilfælde er vi afhængige af at tilkoble os en strømkilde hos dig. Omkostninger i forbindelse med strømforbrug dækkes af dig som kunde. Det er afgørende, at du giver os besked, hvis strømforsyningen ikke er tilgængelig.

   10. Virkningsgaranti på algebehandling
    Vores mål er at sikre, at din ejendom forbliver fri for algevækst og bevarer sit æstetiske udseende efter vores algebehandling. Hvis der imidlertid opstår situationer, hvor der ikke er en synlig forskel på overfladerne seks måneder efter en behandling, eller hvis der skulle opstå algevækst på områder, seks måneder efter at disse blev algebehandlet, påtager vi os ansvaret. I sådanne tilfælde er vores politik, at vi inden for yderligere seks måneder vil udføre en ekstra algebehandling af disse områder uden beregning.

    Det er vigtigt at bemærke, at det ofte kræver flere behandlinger for at fjerne alger og mulige mospuder fuldstændigt. Dette betyder, at de behandlede overflader kan kræve flere sessioner for at blive helt fri for alger.

    Den umiddelbare virkning af en algebehandling vil ikke være synlig med det samme. Tidshorisonten for synlige transformation varierer markant afhængigt af den behandlede overflades natur, tilstand, omgivelser samt hvilken type materiale der er udsat for algeangreb. Resultaterne af behandlingen begynder typisk at være tydelige efter tre til seks måneder. Det er dog vigtigt at påpege, at produktets virkning fortsætter og er effektiv i op til ni måneder i overfladen.

Forberedelse

  1. Ved loftisolering skal alle opbevarede genstande på loftrummet fjernes. Dette gælder også for genstande, som er fastmonteret/ hænger fra loftet eller ligger på hylder mellem spærene. Vi skal ligeledes have fri passage hen til loftlemmen.

  2. Ved hulmursisolering, bedes du venligst placere genstande mindst tre meter væk fra facaderne, for at sikre fri adgang til arbejdsområdet. Vi oprydder omhyggeligt, men det er værd at bemærke, at boreprocessen kan skabe en vis mængde murerstøv, som vind og vejr efterfølgende tager sig af. Hvis du ønsker at undgå støv på omkringliggende overflader, anbefales det at afdække dem på forhånd.

  3. Det er nødvendigt for os at kunne parkere tæt på huset, således at afstanden fra vores køretøj til det fjerneste areal der skal efterisoleres, ikke overstiger 50 meter. Såfremt vi er nødsaget til at aftale nærmere om kode, port, nøgler eller lignende, skal vi informeres omkring dette på forhånd.

  4. Vi har behov for, at der stilles strøm til rådighed fra to separate stikkontakter med jord (tre huller), fordelt på to adskilte kredsløb. Såfremt dette ikke er muligt, bedes du venligst aftale med naboen eller kontakte os på forhånd, hvis dette heller ikke kan lade sig gøre.

Erstatningsansvar, indsigelser og vilkår ved Efterisolering

   1. Rydning og klargøring af arbejdsområde forud for opstart
    1.1. Efterisolering af loft
    Loftrummet bør klargøres ved at fjerne genstande, hvilket giver os fri adgang til at udføre arbejdet, der involverer oprettelse af gangbro, opbygning af kasse omkring loftlem, installation af vindplader eller efterisolering. Hvis du ønsker assistance til denne opgave, tilbyder vi vores hjælp mod en tillægsbetaling på 500 kr. inkl. moms pr. påbegyndt time. Du er velkommen til at kontakte os på telefonnummeret 25 15 12 12 for at aftale nærmere.

    Det er vigtigt at sko, tøj og andet stofmateriale fjernes under loftlemmen, da det kan blæse ned fra loftet under efterisoleringen og lande herpå. Efter gennemført efterisolering foretager vi en grundig støvsugning, men vi kan desværre ikke påtage os ansvaret for at skulle udbedre yderligere, såfremt isoleringsmaterialet har ramt genstande eller lignende.

    Vi beder om, at kunden sikrer, at børn og kæledyr ikke opholder sig i nærheden af loftlemmen under arbejdet, da partikler og isoleringsmateriale potentielt kan blive inhaleret. Dette er en vigtig foranstaltning for at sikre sundhed og sikkerhed under udførelsen af opgaven.

    1.2. Efterisolering af hulmur
    Vi skal have fri adgang til arbejdsområdet, og genstande skal derfor fjernes minimum 3 meter væk fra facader der skal hulmursisoleres. Som en del af vores professionelle tilgang, stræber vi efter en omhyggelig oprydning, dog bør man være forberedt på, at der under boreprocessen kan forekomme en vis mængde murerstøv, som fjernes af vind og vejr. Såfremt du ikke ønsker at murerstøv skal ramme det underliggende, bedes du afdække dette på forhånd.

   2. Adgang til strøm
    Det påhviler kunden at sikre, at der stilles strøm til rådighed fra to separate stikkontakter med jord (tre huller), fordelt på to adskilte kredsløb. Såfremt dette ikke kan imødekommes, bedes kunden venligst indgå en aftale med naboen om deling af strømforsyningen, eller alternativt udforske lignende løsninger. Vi kan ikke påtage os ansvaret for eventuelle sikringsafbrydelser eller strømafbrydelser, der måtte opstå under arbejdsprocessen.

   3. Energibesparelse
    Vi ønsker at informere om, at vi ikke påtager os ansvaret for energibesparelser, der eventuelt viser sig at være lavere end forventet. Dette skyldes, at der er flere variable, der påvirker besparelserne, herunder antallet af beboere i ejendommen, deres adfærd og individuelle behov, skiftende klimatiske forhold samt ændringer i kWh-priser og lignende.

    Hvis kunden anmoder om en beregning af forventede energibesparelser ved efterisolering, skal det bemærkes, at vi stræber efter at foretage beregningen på grundlag af bedste praksis. Ikke desto mindre er det vigtigt at forstå, at på grund af de mange variable faktorer kan beregningen være et estimat og dermed også variere fra år til år.

    Det er vigtigt at understrege, at selvom efterisolering bidrager til at reducere energiomkostningerne og øge komforten i boligen, kan det ikke nødvendigvis eliminere alle energirelaterede udfordringer eller garantere en bestemt procentvis besparelse. Vi lægger vægt på at kommunikere ærligt og klart omkring forventningerne, og vi står til rådighed for at besvare eventuelle spørgsmål, der måtte opstå.

   4. Ventilation
    Ved udførelsen af loftisolering sørger vi for at etablere en passende ventilation med en min. ventilationsåbning på 1/500 af det totale bebyggede areal, som er i overensstemmelse med de påkrævede standarder. I adskillige tilfælde er der ikke tilstrækkelig ventilation i loftsrummet før arbejdet påbegyndes. Denne mangel på ordentlig ventilation over flere år kan potentielt føre til ophobning af fugt, som i sidste ende kan påvirke bygningsstrukturen.

    Vi ønsker at påpege, at vi ikke kan drages til ansvar for forekomsten af trænedbrydende organismer og skimmelsvamp, der kan opstå som en konsekvens af utilstrækkelig ventilation. Vores arbejde indebærer etablering af passende ventilationsforhold, men eventuelle tidligere fugtrelaterede udfordringer før vores intervention kan ligge uden for vores kontrol. Vores mål er at udføre arbejdet professionelt og ansvarsbevidst for at sikre optimal komfort og langvarig bygningsintegritet.

   5. Dårlige indervægge eller hul til krybekælder
    I yderst sjældne tilfælde kan indvendige vægge være udfordrede af trykket fra indblæsningen af hulmursisolering, hvilket kan medføre risiko for, at der opstår sprækker eller huller. Desuden er der en mulighed for, at isoleringsmateriale kan falde ned i krybekælderen, hvis bunden af hulmuren ikke er korrekt lukket i konstruktionen. På grund af disse potentielle risici, som ikke kan forudses på forhånd, påtager vi os ikke ansvaret for at erstatte skader, der måtte opstå som følge af disse situationer.

   6. Lukning af huller i malet eller vandskuret facade
    Når hulmursisoleringen er afsluttet, påtager vi os ansvaret for at forsegle hullerne i facaden med mørtel. Hvis facaden er vandskuret eller malet, er det kundens ansvar at arrangere maling, vandskuring eller tilsvarende for at dække de forseglede huller og genskabe en ensartet facade.

   7. 10 års garanti
    Vi stiller 10 års garanti fra udførelsesdatoen, der sikrer, at eventuelle mangler i efterisoleringen vil blive rettet uden ekstra omkostninger inden for denne periode. Det skal bemærkes, at garantien gælder, medmindre manglerne er forårsaget af egne handlinger eller påvirkninger fra tredjeparter, såsom arbejde udført i loftrummet, udskiftning af vinduer/ døre eller lignende. Vores ansvarsområde er i denne forbindelse begrænset til manglende isoleringsmateriale. Eventuelle indsigelser bedes sendes skriftligt til kontakt@algeeliten.dk.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at benytte denne hjemmeside viser du at du er inforstået med dette.  Læs mere

Bestil et gratis isoleringstjek af loftet

Er du usikker på, om det kan svare sig at efterisolere loftet?

Vi tjekker det gratis for dig og giver vi et uforpligtende tilbud på opgaven, såfremt det er rentabelt for dig at få efterisoleret.

Få et uforpligtende tilbud

​Du er altid velkommen til at kontakte os for, at høre nærmere om vore ydelser eller for at modtage et uforpligtende tilbud.